Een Kwestie Van Geld
Bel mij op! Digitale Polismap
Menu

Werkwijze

U heeft een grote keuze uit producten voor hypotheek, verzekering of vermogensplan. Elk product heeft bepaalde voor- en nadelen. Voor u is het zeer belangrijk dat u die producten kiest die nu maar ook in de toekomst passen bij uw specifieke situatie. U gaat immers over het algemeen een langdurige overeenkomst met een bank, verzekeraar of vermogensbeheerder aan. Een overeenkomst die ook nog eens een behoorlijk deel van de besteding van uw inkomen vereist.

Het is de taak van Wilmer om u te helpen dié producten te kiezen die goed aansluiten bij uw individuele situatie. Om u daarin te kunnen adviseren, doorloopt u samen met Wilmer vijf stappen, welke worden voorafgegaan door een kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek kunt u kennis maken met Wilmer en Wilmer met u. Want, elkaar kennen en begrijpen is de basis van goed financieel advies. Wilmer legt u uit wie hij is, hoe hij werkt en welke kosten daaraan verbonden zijn. Uiteraard worden aan u geen kosten in rekening gebracht zonder dit duidelijk vooraf te melden en overeen te komen met u. U krijgt het wettelijk verplicht dienstverleningsdocument overhandigd zodat u de dienstverlening van Wilmer ook met andere adviserende instanties kunt vergelijken.

Het kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Het gesprek kan eventueel al gecombineerd worden met het inventarisatiegesprek.

Stap 1, inventariseren

Uw persoonlijke situatie vormt het vertrekpunt voor het financieel advies. Deze wordt dan ook uitgebreid in beeld gebracht en met u besproken. Daarbij komen ook uw wensen en doelstellingen ten aanzien van uw financiële situatie uitgebreid aan bod. Wat wilt u precies? Heeft u voldoende inkomen en vermogen nu en in de toekomst om aan uw wensen te voldoen? Welke van die wensen en doelstellingen is het meest belangrijk? Welke wilt u nu realiseren en welke in de toekomst?

Stap 2, analyseren

Uw wensen en financiële situatie nu en in de toekomst worden vervolgens geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse wordt een advies opgesteld wat invulling geeft aan uw gewenste financiële situatie. In deze fase licht Wilmer de verschillende mogelijkheden toe en geeft hij aan wat de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn.

Stap 3, advies

Op basis van de inventarisatie en analyse krijgt u vervolgens een concreet advies. In dit advies wordt aangegeven welk(e) hypotheek, verzekering of vermogensproduct(en), bij welke bank, verzekeraar of vermogensbeheerder en tegen welke condities goed pas(t)(sen) bij uw wensen en mogelijkheden.

Stap 4, bemiddeling

Indien u dat wenst kan Wilmer namens u alle contacten met de financiële instelling(en), makelaar, taxateur en/of notaris verzorgen. Dit met het doel dat het afsluiten van financiële producten voor u geen dagelijks werk is en Wilmer u graag wil ontzorgen. Hij draagt er zorg voor dat het advies op correcte wijze door de bank, verzekeraar of vermogensbeheerder wordt uitgevoerd.

Stap 5, nazorg

Ook nadat uw hypotheek, verzekering of vermogensplan afgesloten is, kunt u op Wilmer rekenen. U wordt niet alleen geïnformeerd wanneer er wettelijke, fiscale of inhoudelijke wijzigingen zijn die voor u van invloed zijn op uw situatie. Ontwikkelingen binnen uw financiële situatie kunt u met Wilmer bespreken, zodat hij dat voor u kan aanpassen. Zo houdt u grip op uw financiële situatie.

© 2024 Een Kwestie van Geld • Privacy- & Cookie-statementDisclaimer