Een Kwestie Van Geld
Bel mij op! Digitale Polismap
Menu

Koopkracht stijgt voor het eerst in vier jaar

Na vier jaar daling is de koopkracht vorig jaar met 1,5 procent toegenomen. Met gemiddeld 2,7 procent gingen werknemers er het meest op vooruit. 

Maar over de hele linie profiteren alle bevolkingsgroepen van de langzaam aantrekkende economie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Dat werknemers in 2014 meer te besteden hadden, komt mede doordat de pensioenpremies zijn verlaagd. Bij ambtenaren werkte deze premieverlaging het sterkst door.

Ook de koopkracht van mensen met een uitkering steeg, nadat deze groep er jaren op achteruit was gegaan. Bijstandsontvangers gingen er met 1,8 procent het meest op vooruit. Bij gepensioneerden was de stijging met gemiddeld 0,4 procent aan de magere kant.

Zelfstandigen

Zelfstandigen gingen er met 0,3 procent helemaal maar weinig op vooruit. Maar de verschillen binnen de groep zijn groot: terwijl bij een kwart van de zelfstandigen de koopkracht met ten minste 13 procent daalde, had een even groot aantal zo’n 14 procent meer te besteden.

Wanneer de koopkracht stijgt, wil dat volgens het CBS overigens niet zeggen dat iedereen erop vooruitgaat. Zo nam de koopkracht vorig jaar bij 36 procent van de werknemers af.

De hoogste inkomens gingen er in 2014 bovendien meer op vooruit dan de lagere inkomens. Dit komt door de relatief sterke vertegenwoordiging van werknemers binen deze groep. Onder lagere inkomens wordt de koopkrachtgroei juist getemperd door het grote aandeel gepensioneerden.

Van de gepensioneerden boette 44 procent vorig jaar in aan koopkracht. Dit is wel aanmerkelijk minder dan in de jaren 2010 tot 2013, toen dit voor 70 tot 80 procent van hen het geval was.

Vooruitzicht

Het Centraal Planbureau (CPB) berekende in augustus dat werknemers hun lonen volgend jaar met gemiddeld 1,4 procent zien stijgen.

De koopkracht neemt mede daardoor met 1,1 procent toe. Dit jaar zal de koopkracht voor werkende Nederlanders volgens het CPB met 1,3 procent stijgen, volgend jaar met 2,4 procent.

Volgens dezelfde berekeningen daalt de koopkracht volgend jaar voor mensen met een uitkering en voor gepensioneerden. Het kabinet zou met Prinsjesdag op 15 september, als de rijksbegroting voor 2016 wordt gepresenteerd, met plannen komen om deze minnen weg te werken.

 

Bron: NU.nl, dd. 7 september 2015

© 2024 Een Kwestie van Geld • Privacy- & Cookie-statementDisclaimer